maart, 2010

By Qmark On 21 mrt, 2010 At 10:20 AM | Categorized As Inzicht, Kennis, Leren, Luisteren, Onwetendheid, Volledig aandachtig, Werkelijkheid | With 0 Comments

Aandacht betekent opletten, gadeslaan, luisteren en leren. Uit boeken kun je heel wat leren, maar er bestaat een soort leren, dat oneindig snel en helder is en waarin van onwetenheid helemaal geen sprake is. Aandacht voorondersteld gevoeligheid, die een diepte aan je gewaarwordingen geeft, die de altijd met onwetenheid verbonden kennis je nooit geven kan. […]