februari, 2019

By Qmark On 26 feb, 2019 At 09:07 PM | Categorized As A, Analyse, Daadwerkelijk, Het heden, Realiteit | With 0 Comments

Analyse is het verloochenen van de daad; waarbij de daad altijd in het aktieve heden plaatsvindt.   Innerlijke revolutie, hfst. 1 Innerlijke revolutie, blz 57, r.22

By Qmark On 23 feb, 2019 At 02:45 PM | Categorized As B, Compassie, Cultuur, Degeneratie, Desintegratie, Mens en maatschappij, Realiteit, Respons | With 0 Comments

Ook al onderscheiden beschavingen zich naar klimaat, milieu, voeding en zo meer, toch is beschaafd zijn in wezen door heel de wereld hetzelfde; intens mee te voelen met een ander, het kwade te mijden, royaal en niet naijverig zijn, vergevingsge­zind te zijn en zo meer. Zonder zo’n fundamenteel element van cultuur zal elke bescha­ving,  zowel […]

Tijd is een illusie. Er is de dag van morgen en er zijn vele dagen van gisteren geweest; deze tijd is geen illusie.  Het denken dat tijd gebruikt als middel om een innerlijke- een psychologische – verandering tot stand te brengen,  jaagt achter iets aan dat werkelijke verandering uitsluit, want zo’n verandering is slechts een […]

De basis van echte meditatie is dat passief gewaarzijn, waarin men vrij is van autoriteit en ambitie, afgunst en angst. Zonder deze vrijheid, zonder zelfkennis, heeft meditatie geen enkel nut of betekenis. Meditaties 50, blz. 50, r. 8

De intense energie van het leven is altijd aanwezig, dag en nacht. Ze kent geen wrijving, geen richting, geen keuze en geen streven. Ze is er met zo’n intensiteit dat denken en voelen haar niet kunnen vangen om haar naar hun fantasieën, godsdiensten, ervaringen en verlangens te vormen. Ze is er in zo’n overvloed dat […]

By Qmark On 17 feb, 2019 At 09:06 PM | Categorized As Deugd, Imitatie, Innerlijke orde, Leren, Levende orde, Mechanisch, Verwarring | With 0 Comments

Orde is iets levends, niet iets werktuiglijks en uiteraard is orde deugd. Een geest, die in verwarring is, nabootsend, volgzaam leeft is niet ordelijk – die verkeerd voortdu­rend in conflict. Een conflictueuze geest is omgekeerd ook wanordelijk en kent geen dientengevolge geen deugd. Maar uit het kritisch onderzoek, uit een leersituatie ontstaat orde, en orde […]

By Qmark On 14 feb, 2019 At 09:29 AM | Categorized As Corruptie, G, Idealen, In vrijheid, Kennis, Niet nodig, Psychologisch gezag, Realiteit | With 0 Comments

Gezag is het breken wat intact, wat heel, wat volledig is – zoals het gezag van de leerkracht op school,  of het gezag van een doelstelling of ideaal, of van degene die zegt dingen te weten of het gezag van een instelling. De door gezag uitgeoe­fende druk, onder welke vorm ook, dat is wat de dingen […]

By Qmark On 11 feb, 2019 At 12:54 PM | Categorized As In vrijheid, L, Leren, Liefde, Werkelijkheid | With 0 Comments

Liefde is de meest revolutionaire zaak, maar de geest kan die liefde niet bevatten. U kunt haar niet cultiveren; zij moet er zijn. Zij is niet een ding dat in uw achtertuin groeit; zij ontstaat als u nooit een authoriteit aanvaard en wanneer u geen angst hebt – hetgeen inhoudt dat u in staat bent […]

Het meest principiele probleem voor de mens als mens is die kwestie van de bevrij­ding uit het eigen ‘hoekje’. Innerlijke vrijheid, blz.75, r.22

Het verzamelen van alle energie om iets te onderzoeken: om te onderzoeken of er iets heiligs is. Alle energie verzamelen waardoor men in staat is te onderzoe­ken of er een waarheid is die niet beheerst, gevormd of bedoe­zeld wordt door het denken. Waarheid en werkelijkheid, hst.9, blz.132