You Are Browsing ' Deugd ' Category

By Qmark On 17 feb, 2019 At 09:06 PM | Categorized As Deugd, Imitatie, Innerlijke orde, Leren, Levende orde, Mechanisch, Verwarring | With 0 Comments

Orde is iets levends, niet iets werktuiglijks en uiteraard is orde deugd. Een geest, die in verwarring is, nabootsend, volgzaam leeft is niet ordelijk – die verkeerd voortdu­rend in conflict. Een conflictueuze geest is omgekeerd ook wanordelijk en kent geen dientengevolge geen deugd. Maar uit het kritisch onderzoek, uit een leersituatie ontstaat orde, en orde […]