Bevrijding mogelijk voor een ieder

Ik zeg, dat bevrijding kan worden bereikt op elken trap van ontwikkeling door een mens, die begrijpt en dat het vereeren der graden, zooals gij doet, niet van belang is. Zooals gij parvenu’s in de wereld hebt, die eerbied betoonen Read more

Eenvoud en kalmte

Een eenvoudig mens is hij die precies ziet wat er is en die dat begrijpt Рhij vraagt niets meer. Een dergelijke geest is tevreden en hij begrijpt wat er is. Dat houdt niet in dat hij de samenleving accepteert zoals Read more

Volwassenheid

Volwassenheid betekent de vernietiging van de maatschappij, van de psychologische structuur van de samenleving. Als u niet volkomene meedogenloos bent voor uzelf en uzelf volkomen van de maatschappij bevrijdt, zult u nooit volwassen worden. De sociale structuur, de psychologische structuur Read more