Meditatie; zuivering van de geest

Mediteren is dus: de geest zuiveren van egocentrische bedrijvigheid. Als je zover in meditatie bent doorgedrongen zul je bemerken dat er stilte heerst, totale leegte. De geest is dan onbesmet door de maatschappij, hij is aan geen enkele invloed, aan de drang van geen enkele begeerte meer onderworpen. Hij staat volledig alleen en omdat hij alleen en onberoerd is, is hij onschuldig. Bijgevolg bestaat dan de mogelijkheid dat datgene geboren wordt, wat tijdloos, wat eeuwig is. Heel dit gebeuren is meditatie.

 Leven eeuwig nu, 29 december, r. 13

Leave a comment

You must be Logged in to post comment.