Timeless Today
By Qmark On 11 mei, 2015 At 10:58 PM | Categorized As | With 0 Comments

Als het je echt ernst is, als je  je echt bekommert om het hele verschijnsel van het bestaan, is het belangrijk om er zelf achter te komen of er iets onnoembaars is, iets wat voorbij de tijd ligt, iets wat niet door het denken is gemaakt en wat geen illussie is van de menselijke geest die hunkert naar iets wat buiten zijn ervaring ligt. Daar moet je iets over te weten komen, omdat dat een ongelofelijke diepte geeft aan leven – niet alleen betekenis, maar ook een grote schoonheid; dan is er geen conflict, maar een enorm gevoel van heelheid, van volkomenheid, volledige toereikendheid.

Het licht in jezelf, Een dimensie die het denken niet kan beroeren, pag 141, r. 4

timeless

Er bestaat een werkelijkheid, een onmetelijke, levende waarheid, en om die te begrij­pen is de uiterste eenvoud van denken nodig. Het eenvoudige is oneindig fijn, het eenvoudige is uiterst teer. Daar is grote fijnheid, een oneindige fijnheid en teerheid, maar als u die teerheid, die gedachteneenvoud uit woorden alleen wilt halen dan zult u het niet begrijpen. Als u echter de betekenis van de woorden wilt bezigen als een brug, dan wordt ze niet tot een begoocheling, waarin de geest verloren gaat.

andere

Toespraken, Ojai, Californie, blz. 108, r. 6

Er is maar een fundamentele revolutie. Deze revolutie ontstaat wanneer de behoefte de ander te gebruiken ophoudt te bestaan. Deze fundamentele revolutie zou men liefde kunnen noemen; liefde is de enige creatieve factor die een fundamentele revolutie in onszelf en daarmee in de samenle­ving tot stand kan brengen.

Colombo, 22 jan. 1950, Relatie, blz.66 r. 11

Statement 1929

 

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>