Angst creëert gezag

Een van de uitwerkingen van angst is het accepteren van gezag in menselijke aangelegenheden. Gezag wordt geschapen door het verlangen gelijk te hebben, je veilig te voelen, op je gemak te zijn, niet bewust in conflicten of verwarring verstrikt te zitten, maar iets dat uit angst voorkomt kan ons nooit helpen aan inzicht in onze problemen, ook al uit die angst zich in de vorm van eerbied en onderdanigheid tegenover zogenaamde wijzere mensen. Echt wijze mensen oefenen geen gezag uit en mensen van gezag zijn geen wijze mensen. Angst in welke gedaante die zich ook voordoet, belet ons altijd inzicht te krijgen in onszelf en in onze relatie tot wie of wat dan ook.

gezagenangst

 Waar zijn we in hemelsnaam mee bezig, blz 33, r.1

comment closed