Beëindiging van de beeldvormer

Hij is nooit gewond geraakt, hoewel hem talloze dingen overkwamen, beledigingen, bedreiging en veiligheid. Het is niet zo dat hij ongevoelig was, zich er niet bewust van was; hij had geen beeld van zichzelf, geen conclusies, geen ideologieën. Een voorstelling is weerstand en als dat er niet is, is er kwetsbaarheid, maar geen verwonding. Je moet niet naar deze kwetsbaarheid zoeken, uiterste gevoeligheid zoeken, want wat gezocht en gevonden wordt is een andere vorm van dezelfde voorstelling. Begrijp deze hele beweging, niet alleen verbaal, maar probeer er inzicht in te krijgen. Wees je bewust van de hele structuur zonder enig voorbehoud. De waarheid ervan zien is de beëindiging van de beeldvormer.

Dagboek, blz.33, r.24

comment closed