Elke minuut crises

Iedereen heeft zijn ogenblikken van crises. Die treden heel dikwijls op; als men nu goed oplet, komen ze elke minuut voor. Wees nu in zo’n crises, in zo’n conflict, opmerkzaam, zonder daarbij te verlangen naar een oplossing of uitweg, zonder de wens te koesteren de moeilijkheid te boven te komen. Dan zult ge bemerken, dat de geest ogenblikkelijk de oorzaak van het conflict begrepen heeft en in dit begrijpen van de oorzaak ligt tevens haar oplossing. Maar wij hebben de geest zozeer geoefend om te ontvluchten, om zich door herinnering te laten verduisteren, dat het heel moeilijk is, intens bewust te worden. Daarom gaan wij hulpmiddelen en uitwegen zoeken, of wij trachten de intelligentie op te wekken, hetgeen volgens mij ook alweer verkeerd is. Want intelligentie werkt spontaan, zodra de geest slechts ophoudt naar uitwegen en oplossingen te zoeken.

crises

Toespraken Ojai, Californie. Blz.106, r.5

comment closed