De vernietiging van de verstandelijke machinerie; de dialogica
By Qmark On 25 nov, 2023 At 12:19 PM | Categorized As Afmeten, aOog voor de illusie van het abstracte, Bevrijden van het steeds weerstand bieden, De fiktie van het zelf, Geconditioneerd, Geconditioneerd tot afhankelijkheid-angst, Geconditioneerd tot wat zou, Geen antwoord afwachten, Geen imitatie, Geen optekening-registratie, Helderheid; geen keuze, Het najagen van 'dat' daar dan, Het verbale, Inzicht onmogelijk maken-ontzeggen, Je eigen licht zijn, Je vraagt er zelf om; de hulpvraag, Kanttekeningen, Leren; niet onderdrukken, Maak er geen nieuw patroon van, Meer of niet meer vanuit de wil-keuze-ratio, Niet project-planmatig, Niet slechts verstandelijk begrip, Observeren als bevrijding, Observeren als nieuw instrument, Oog voor de fatale verstandelijke machinerie, Oog voor de waarnemer, Oog voor het verspillen van energie, Oog voor identificatie-motief-criteria, Oog voor inspanning-strijd-streven, Oog voor invloed woord-beeld-ideeen, Oog voor kwetsuur, Oog voor menselijke relatie, Oog voor zelf-projectie, Open bewustzijn-bewustheid, Proberen te veranderen, Problematisering, Psychologische zekerheid, Resultaatgericht, Tegenstrijdigheid, Traditie, Vanuit helderheid en compassie, Verstandelijk begrip is geen inzicht, Waakzaam zijn voor dualiteit-conflict, Wat niet helpt, Wat niet te doen, Weerstanden oplossen, Werkelijkheid; de hoogste intelligentie, Zie alle implicaties & verwevenheden van de ratio, Zie wat je er echt mee bereikt, Zie wat je in feite doet, Zien wat waar is, Zien, zijn is doen, Zonder conformeren-controleren-onderdrukken | With 0 Comments

Ge spreekt over het zoeken naar de waarheid, maar uw zoeken is slechts een zoeken naar dingen, die ge in de plaats stelt, voor wat ge hebt, het verlangen naar meerdere veiligheid en meerdere zekerheid. Daarom wordt door uw zoeken datgene, waarnaar ge zoekt, te niet gedaan, n.l. de vrede, — niet de rust van de stilstand, —- maar die vrede, die het inzicht, het leven, de vervoering u geven. Maar juist
dit is u ontzegd omdat ge uitziet naar iets, dat u kan helpen ontkomen.

Volgens mij is dus de hele kwestie waar het om – gaat als ik me zo mag uitdrukken, in de hoop dat ge mij niet verkeerd zult begrijpen – gelegen in de vernietiging van die onzuivere verstandelijke machine door middel van de intelligentie, dat wil zeggen; do0r ware bewustheid.

Ge kunt de tradities, die een belemmering zijn geworden, ge kunt de Meesters, de begrippen, de geloofsovertuigingen begrijpen en opzij zetten. Maar verwerp ze niet slechts om er nieuwe voor in de plaats te nemen; dat is niet mijn bedoeling. Ge moet niet alleen afbreken, niet alleen verwerpen, ge moet scheppend zijn en er kan alleen iets scheppends van u uitgaan, zodra ge de zuivere waarden volkomen begint te begrijpen. Onderzoek dus de betekenis van tradities en gewoonten, van nationaliteit, van tucht, van leiders en Meesters. Ge kunt alleen dan volkomen begrijpen Wanneer ge ten volle zuiver bewust zijt, bewust met geheel uw wezen. Wanneer ge zegt: ,,Ik zoek God,” meent ge in de grond: ,,Ik wil weglopen, vluchten.” Wanneer ge zegt: ,,Ik zoek de waarheid en een organisatie zou mij misschien kunnen helpen, haar te vinden,” dan zoekt ge in werkelijkheid slechts een schuilplaats. Ik bedoel dit niet scherp; ik wil alleen de nadruk leggen op wat ik zeg en het duidelijk maken. Het is aan u om te handelen.

Toespraken Adyar, Br. Indie, blz. 126, r.9

comment closed