Een leeg leven

Ons leven is zo oppervlakkig en leeg; het bestaat uit onbetekende gedachten en onbetekenden bezigheden, het is verweven met conflict en ellende en altijd op weg van het bekende naar het bekende, gevangen in het psychologisch verlangen naar geborgenheid. Er ligt geen geborgenheid in het bekende, hoezeer we dat ook mogen wensen. Geborgenheid is tijd; er is geen psychologische tijd; die is een mythe en een illusie die angst voortbrengt. Er is niets blijvends, nu nog later.

emptylife

Aantekeningen, blz.177, r. 14

comment closed