Het niet-beleven van de eenheid van de mensheid

We vormen een geheel: we zijn een enkele mensheid, ook al houden de kunstmatige grenzen van economie en politiek, en al houden vooroordelen, ons gescheiden. Wie iemand vermoord, richt zichzelf te gronde. Wij zijn het centrum van het geheel; zonder inzicht in onszelf ben zijn we niet in staat tot inzicht in de werkelijkheid. Intellectueel weten we wel dat die eenheid bestaat, maar we houden onze kennis en gevoel in verschillende hokjes van elkaar gescheiden en daardoor beleven we nooit de uitzonderlijke eenheid van de mensheid.

unity

Leven eeuwig nu, 30 januari, r.12

comment closed