Einde aan de neurose

Normaal registreert het brein, dat is zijn funktie. Het funktioneert alleen via herinneringen, die het beschermen, anders kan het niet funktioneren. Maar het brein kan ook wel zekerheid vinden in een neurose;  het heeft houvast gevonden in nationalisme, in geloof, in het gezin, in het hebben van bezit, en dat zijn even zovele vormen van neurose. Het brein moet een gevoel van veiligheid hebben; en als het wil, zoekt het die houvast in iets onechts, onwerkelijks, illusorisch en neurotisch.

Als ik mezelf grondig onder de loep genomen heb, verdwijnt dat alles. Weg is dan de neurose, het geloof, het nationalisme, het verlangen een ander te kwetsen, of om zich gekwetstheden te herinneren. Dan is het brein dientengevolge niet meer dan een opname-apparaat, zonder dat het denken het gebruikt in de vorm van een in werking getreden mezelf.

neurose

 Het ik als geweld, blz.41, r.20

comment closed