Einde aan het verdriet

Er kan een einde komen aan het verdriet, maar niet door middel van een systeem of een methode. Er is geen verdriet als u waarneemt ‘wat is’. Als u heel helder waarneemt ‘wat is’- of dat nu het leven is dat geen vervulling kent of uw zoon, uw broer, of uw man die overleden is – als u het feit kent zoals het in werkelijkheid is, zonder interpretatie, zonder er een mening over te hebben, zonder het te verwoorden, het te idealiseren of te veroordelen, dan denk ik dat er een einde komt aan het verdriet. Maar de meeste van ons hebben een wil tot angst, een wil tot ontevredenheid, een wil tot bevrediging.

 

Leven en dood, blz. 121, r.7

comment closed