Godsdiensten als vermaak

De algemeen erkende, traditionele, oppervlakkige  godsdiensten, geloofsbelijdenissen en dogma’s hebben groot onheil over de wereld gebracht. Zij hebben in de geschiedenis de vele oorlogen veroorzaakt, die de ene mens tegen de andere opzetten – ja een heel werelddeel, dat byzonder strenge geloven, rituelen en dogma’s heeft tegen een ander werelddeel, dat niet in dezelfde dingen gelooft, dat er niet dezelfde rituelen op na houdt.
Maar dat is geen religie, het is het louter voortzetten van traditie’s, van eindeloos herhaalde rituelen die alle zin verloren hebben, behalve dat ze stimulerend werken: het is een boeiende vorm van vermaak geworden. Religie is echter iets van een volkomen andere orde.

religions

Laatste dagboek blz. 134, r.24
Jiddu Krishnamurti

comment closed