Goedheid en aandacht

Aandacht is deugdzaamheid, want in aandacht bloeien goedheid en barmhartigheid.

.
goodness2

Aantekeningen, blz. 114, r.21

comment closed