Het allerbelangrijkste

Als je iets aankweekt, zoals je op de akkers van de aarde gewassen kweekt, dan is het nooit het meest essentiele.  Dat moet zich vanzelf en vanzelfsprekend voordoen en moeiteloos -wat er ook gebeurt-  zonder egocentrische beweegredenen. Wat voor ieder mens uiteraard het allerbelangrijkst is, dat is: met alles om zich heen in orde en harmonie te leven-zelfs met het lawaai van de grote steden, zelfs met iets dat smakeloos en vulgair is,  zonder het verloop van zijn leven erdoor te laten beinvloeden of veranderen, zonder de orde,  waarin hij leeft, te laten verstoren of wijzigen.  Hoe dan ook is orde in het leven het allerbelangrijkste, of althans een van de belangrijkste dingen die er zijn.

Laatste dagboek, blz.103, r. 24

comment closed