Geprogrammeerd tot apart individu

Duizenden en duizenden jaren is ons bewustzijn geprogrammeerd om over onszelf te denken als individuen, als aparte strijdende wezens, die zich in conflict bevinden vanaf het moment dat we worden geboren totdat we sterven. We zijn zo geprogrammeerd. We hebben dat aanvaard. We hebben het nimmer bestreden; we hebben ons nooit afgevraagd of het mogelijk is een leven te leven absoluut zonder conflicten. En omdat we het ons nooit hebben afgevraagd, leren we er ook niets over. We herhalen maar. Het is een aangeboren deel van ons bestaan, dat we altijd in conflicten leven – de natuur is in conflict: dat is ons argument – en we zijn van mening dat vooruitgang alleen door conflicten mogelijk is. Door de hele historie heen hebben religieuze organisatie’s het idee van de persoonlijke verlossing gehandhaafd. Wij vragen ons heel ernstig af of er een persoonlijk bewustzijn bestaat; of jij, als menselijk wezen, een bewustzijn hebt dat losstaat van de rest van de mensheid.

individu

Het web van het denken, blz.18 r.7

comment closed