Corruptie van de geest

Een idee is een abstractie van de werkelijkheid en ieder denkbeeld of conclusie, die je vormt omtrent het feitelijke gebeurde, trekt dat gebeurende scheef en dat geeft corruptie. Het leidt de aandacht af van het feitelijke, van dat wat is en richt daarmee de aandacht op iets denkbeeldigs. Als je je aldus van de feiten afwendt, doet dat symbolen en beelden ontstaan en die krijgen dan een allesoverheersend belang. Je zo afwenden van de feiten, dat is corruptie van de geest.

idee

Brieven aan de scholen, 1 februari 1979, blz.44, r. 33 en blz. 34 r. 1

Leave a comment

You must be Logged in to post comment.