Identificatie als beperking

Alle heilige boeken, alle gedichten, heel de literatuur, de rituelen, de goden, de beelden, dat alles is een product van het denken. Wat een afschuwelijk idee, niet, als je je dat gaat realiseren! Wanneer er dus sprake is van identificatie met iets, dan begrenst die identificatie, omdat juist het denken een identificatieprocedé is.

Ze begrenst onze energie en dat is de door het individu gebruikte energie. Vandaar dat het individu steeds begrensder wordt, dat ligt voor de hand en dat zien we ook inderdaad gebeuren. Bijvoorbeeld Engeland aan de ene kant, Europa aan de andere, of Amerika en Rusland; zulke raciale, politieke en religieuze begrenzingen en wat voor andere begrenzingen ook, alle zijn op denkwerk gebaseerd. Bestaat er handeling – denk erom – we zijn ons allerlei vragen aan het stellen – bestaat er handeling, die niet op denkwerk gebaseerd is, een handeling dientengevolge, die niet begrensd is en beperkt is?

 

Kijken in de spiegel, blz. 39, r. 24

 

comment closed