Mens als middel

Elke revolutie die gebaseerd is op een ideologie, houdt louter het gebruik van de mens als middel instand.

advantage

Colombo 22 januari 1950, Relaties blz, 65,r. 34

comment closed