Een echt individu

De oorspronkelijke betekenis van het woord individu is ‘on­deelbaar’.
Een echt individu is dus de mens, die niet in zichzelf verdeeld en gespleten is.

Dat wil zeggen van een volmaakte harmonie tussen geest, hart en lichamelijk organis­me.
Alleen dan is er sprake van indivi­dualiteit.

Innerlijke revolutie, H.2, blz.78.

comment closed