Doel van het leven

Niets moet zonder meer aanvaard worden – anders bouwt men zijn huis op wankele grondslag. Alles moet intelligent onderzocht worden tot op den bodem.  Zonder opstand geen leven. Intelligente opstand is een goddelijke gave. Ge zult misschien zeggen: “vele menschen in de wereld zijn opstandig.” Het is een van de makkelijkste dingen om opstandig te zijn.  Maar intelligente opstandigheid is een zeldzame deugd. En – zij leidt tot iets. Hetzelfde moment dat men in opstand begint te komen tegen alles wat men vroeger gedachtenloos heeft aanvaard, zonder ernstig de waarheid ervan te toetsen, hetzelfde ogenblik dat men besluit te twijfelen, treedt men uit de schaduwen in het licht.

Een houding van vrees leidt ons nergens. Als men beschutting en vertroosting zoekt in de dingen die lang geleden werden aanvaard, als men leeft in de schaduw, heeft het geen zin op te zeggen: “ik durf mijn schaduw niet te verlaten uit vrees voor nog diepere schaduw daarbuiten.” Het doel van het leven is schaduwen onder ogen te zien, niet uit vrees ze te ontvluchten.

uprising

Krishnamurti en de wereldcrisis, blz.43, r. 25

comment closed