Intelligentie is geen bezit

Ziet het denken de waarheid aangaande conflicten, verdeeldheid en wat daarmee samenhangt, of is dat een zekere gesteldheid van geest, die het feit voor zich ziet en in volle rust bij dat feit blijft? In volledige stilte, zonder trachten er bovenuit te komen, of het te overwinnen, het te wijzigen, in volledige stilte tegenover het feit. Die stilte is intelligentie. Intelligentie is geen denkwerk. Intelligentie is die stilte, en daarom volkomen onpersoonlijk. Intelligentie behoort aan niemand toe, ook niet aan een bepaalde groep, een bepaald ras, of een bepaalde cultuur.

impersonal

Ontwakende intelligentie, blz. 111, r. 8

comment closed