Abstracties en principes: geen licht, liefde en echte vrijheid

Vrijheid is een licht voor jezelf zijn; dan is er geen abstractie, iets dat door het denken tevoorschijn wordt getoverd. Echte vrijheid is vrijheid van afhankelijkheid, van dorst naar ervaring.  Vrijheid van de structuur van het denken is een licht voor jezelf zijn. In dit licht vindt elk handelen plaats en daarom is het nooit tegenstrijdig. Tegenstrijdigheid bestaat alleen als deze wet, dit licht, gescheiden is van handelen, als de handelende los staat van de handeling. Het ideaal, het principe, is de onvruchtbare beweging van het denken en kan niet samen met dit licht bestaan. Het een dood het ander. Dit licht, deze wet, staat los van jou;  waar de waarnemer is, is dit licht, deze liefde niet. De structuur van de waarnemer wordt geschapen door het denken, dat nooit nieuw is, nooit vrij.

Er is geen ‘hoe’, geen praktijk. Er is alleen het zien dat het doen is. Je moet zelf zien, niet door de ogen van een ander. Dit licht, deze wet, is noch van jouw noch van een ander. Er is alleen licht. Dit is liefde.

 

Dagboek, 1982, blz. 45, r. 10

comment closed