Liefde en positieve aktie

Als we te weten kunnen komen, wat liefde is, wordt ons leven mogelijk totaal anders – wordt het een leven zonder conflicten, zonder dwang en beheersing, zonder enigerlei vorm van inspanning.

In wat positief handelen genoemd wordt is er sprake van actief ingrijpen, beheersen, verdringen, je moeite geven, overheersen, ontwijken, verklaren, beredeneren, van de rationalisatie, het bevat een actie-element, dat als positief wordt beschouwd, ‘je doet er iets aan’. En nu zeggen wij, dat er een soort handeling bestaat, die in geen enkel verband staat tot ‘positief handelen’ en dat er ook niet het tegenovergestelde van is, namelijk het gadeslaan zonder te handelen. Want dan brengt juist dat gadeslaan zelf, dat een niet-handelen is, een radicale omwenteling teweeg in dat wat gadegeslagen, wat waargenomen wordt.

Kijken in de spiegel, blz.73. r. 25

comment closed