Vrijheid; niet reageren

Er is een eenvoudig kenteken, dat geldt voor iedere openbaring voor zuiver en individueel leven: dit leven handelt nooit als reactie. Totdat wij bevrijd zijn van het ik; bestaat het grootste deel van ons bewuste leven uit reacties. Neem liefde bijvoorbeeld. Liefde is in de meeste gevallen een reactie, die in ons wordt gewekt door de mens, die ons toevallig aantrekt. Maar nadat wij de bevrijding hebben bereikt, als het zuivere leven in ons werkt, gebeurt precies het tegenovergestelde. Dan wordt liefde een levende kracht, die van onszelf uitgaat, we zouden haar kunnen vergelijken met een zoeklicht dat alles, waarop het zijn stralen werpt, liefelijk maakt. Deze liefde wordt niet gebonden door iets buiten haar, daar het licht zich even makkelijk kan richten op het ene voorwerp als op het andere. Ditzelfde geldt voor alles.

Wijsheid, bijvoorbeeld, is geen kennis die verkregen wordt van buiten af. Het is een licht, dat straalt van binnen uit en alles verlicht waarmee het in aanraking komt. Het is zuiver leven dat zich openbaart als kennis. Onze grote taak is daarom om geleidelijk onze reactie’s om te zetten in handeling van binnen uit. Iedere handeling van het leven in ons moet zijn: van binnen uit geschapen. Wij moeten ophouden bewogen te worden door aantrekking en afstoting van buiten af, en we moeten een leven beginnen dat van binnen naar buiten gaat, dat zijn eigen hoedanigheden zal meedelen aan de wereld om ons heen. Reactie te vervangen door zuiver handelen is ware ongehechtheid, want ongehechtheid betekent: niet gebonden te zijn door iets buiten ons. Dit is ook wat bevrijding betekent; want het gehele leven van het “ik”, het “ik” dat de enige belemmering is om tot vrijheid te komen – bestaat uit reacties. Weiger u te laten beinvloeden door reacties en stel er zuiver handelen voor in de plaats en het “ik” zal automatisch verdwijnen. Daarom zal de mens, die bevrijding bereikt heeft, vanzelf een leven leiden van zuiver handelen, zonder reacties.

Lily Heber, Krishnamurti De mens en zijn boodschap, blz.101,r.13

comment closed