Onbegrensde ruimte

In geval van aandacht is er geen sprake van een centrum, van een mezelf dat aan­dacht geeft. Wanneer er geen mezelf aanwezig is dat de aandacht begrenst is de aandacht onbeperkt; aan­dacht speelt zich af in onbegrensde ruimte.

infinitivespace

Leven en sterven, h.9, blz.51

comment closed