Orde vanuit chaos

Er moet een revolutie ontketend worden – maar niet een gebaseerd op een idee. Zo’n revolutie is puur en alleen de voortzetting van het idee en niet een radicale revolutie. Uit chaos kun je geen orde scheppen; je kunt niet bewust chaos teweegbrengen in de hoop dat daar orde uit zal ontstaan. Je bent niet de uitverkorende van God die uit verwarring orde moet zien te scheppen. Dat is een foute denkwijze van mensen die meer en meer verwarring willen zaaien om op die manier orde tot stand te brengen. Omdat ze op dit moment macht hebben, gaan ze ervan uit dat ze alles weten over orde. Deze hele catastrofe zien – de eindeloos terugkerende oorlogen, het onophoudelijk conflict tussen de volkeren, de vreselijke economische en sociale ongelijkheid, de ongelijkheid wat betreft vermogen en talent, de kloof tussen zij die buitengewoon gelukkig en rustig zijn en zij die vertrikt zitten in haat, conflict en ellende – weten we dat er een revolutie , een complete transformatie moet komen nietwaar?

Bewustzijn van het leven, blz. 253, r.1

comment closed