Pas goed op je hoofd

Je hebt maar een hoofd en wees er zuinig op, want het is een schitterend ding. Geen enkele machine of computer kan de vergelijking ermee doorstaan. Het is zo onmetelijk, zo complex, zo ontzettend ingenieus, subtiel en produktief. Het is de opslagplaats van ervaringen, kennis, herinneringen. Alle denken ontspringt eraan. Wat het heeft geconstrueerd is ongelooflijk; het onheil, de verwarring, het leed, de oorlogen, de corruptie, de illusies, de idealen, de pijn, de grote kathedralen, de prachtige moskeeën en de heilige tempels. Het is fantastisch wat het heeft gepresteerd en kan presteren. Maar tot een ding is het blijkbaar niet in staat: zijn gedrag tegenover een ander hoofd, een ander mens, volledig te veranderen: kennis schijnt zijn houding niet te beinvloeden. Het mij en en het jou blijven. Het realiseert zich nooit dat het mij het jou is, dat de waarnemer het waargenomene is. Zijn liefde is zijn degeneratie, vreugde zijn kwelling, de goden van zijn idealen zijn vernietigers. Zijn vrijheid is zijn eigen gevangenis; het is opgevoed om in deze gevangenis te wonen, het slechts comfortabel, plezierig te maken. Je hebt maar een hoofd, pas er goed op, vernietig het niet. Het is zo makkelijk om het te vergiftigen.

Dagboek, 17 september 1973,  blz.17, r. 17

comment closed