Woorden alleen als brug

Er bestaat een werkelijkheid, een onmetelijke, levende waarheid, en om die te begrij­pen is de uiterste eenvoud van denken nodig. Het eenvoudige is oneindig fijn, het eenvoudige is uiterst teer. Daar is grote fijnheid, een oneindige fijnheid en teerheid, maar als u die teerheid, die gedachteneenvoud uit woorden alleen wilt halen dan zult u het niet begrijpen. Als u echter de betekenis van de woorden wilt bezigen als een brug, dan wordt ze niet tot een begoocheling, waarin de geest verloren gaat.

andere

Toespraken, Ojai, Californie, blz. 108, r. 6

Leave a comment

You must be Logged in to post comment.