Onze enige zorg

Houdt u bezig met radicale verandering, met totale revolutie. De enige revolutie is de revolutie tussen mens en mens, tussen mensen onderling. Dat is onze enige zorg. In deze revolutie bestaan geen blauwdrukken, geen ideologieën, geen verzonnen utopieën. Wij moeten uitgaan van het feit van de werkelijke verhouding tussen mensen en die radicaal veranderen. Daar gaat het om. En deze revolutie moet terstond plaats vinden, zij moet geen tijd vergen. Men bereikt haar niet door evolutie, welke tijd is.

Verandering dringende noodzaak, blz. 161, r. 21

comment closed