Werkelijk en niet bang zijn

De meesten van ons zijn slaven van het woord en van concepten of formuleringen die door woorden worden gevormd. Wuif dit niet te snel weg, want ieder van ons heeft een formulering, een concept, een idee of een ideaal – rationeel, irrationeel of neurotisch – volgens welk hij leeft. De geest bestuurt zichzelf volgens het een of ander patroon, volgens een aaneenschakeling van woorden waaruit een concept, een formulering wordt gevormd. Dit geldt voor ieder van ons; vergist u zich hier alstublieft niet in. Aan de manier waarop wij ons leven gestalte geven ligt een idee ten grondslag. Wanneer wij echter de kwestie van dood en leven willen begrijpen, moeten alle formuleringen, patronen en ideeën, die alleen maar bestaan omdat wij het leven niet begrijpen, geheel en al verdwijnen. Een mens die totaal en volledig zonder angst leeft, heeft geen idee over het leven. Zijn handelen is denken en zijn denken is handelen, denken en handelen zijn voor hem geen afzonderlijke zaken.

Leven en dood, blz.69, r. 14

comment closed