Succes en mislukking

Zo ziet ge, over de gehele wereld, den mens als een gevangene, gekerkerd binnen de muren van zijn eigen schepping, binnen de wanden van zijn eigen maaksel. en door deze omheiningen, door deze muren van omgeving, door de begrenzing van zijn denkbeelden, strevingen en eerzucht, door dit alles heen, tracht hij werkzaam te zijn, somtijds voorspoedig en somtijds met afschuwelijke worsteling. En de mens, wien het gelukt, het zich in de gevangenis aangenaam te maken, noemen wij geslaagd; terwijl wij den mens die in de gevangenis bezwijkt, een mislukking noemen. Doch beide, het slagen en de mislukking, spelen zich binnen de muren van de gevangenis af.

succesfailure

blz.76, r.20 Toespraken Ojai II, juni 1934

comment closed