Systemen beletten de mens zijn problemen op te lossen

Het is dus van groot belang de functie van de verhouding tot de dingen, mensen of denkbeelden te begrijpen en dat is het enige, wat het geluk aan  de Mensheid brengen kan. Zolang dit inzicht er niet 1s, zal wat we ook ondernemen ons alleen in de ellende en het leed storten. Gij de individu, zijt veel belangrijker dan enig systeem, hetzij godsdienstig of maatschappelijk. De systemen beletten de mens zijn problemen op te lossen.
Systemen zijn meer aandacht gaan vragen, dan het lijden van de mens. Schema”s als leidraad voor handeling vernietigen de vrijheid der mensen en leiden hen in verwarring en ellende. Alleen in het inzicht in wat is, in het heden, in het actuele ligt een mogelijkheid hierin verandering te brengen. De wereld kan alleen in het heden veranderd worden en niet in de toekomst; alleen hier en niet ergens anders.
Als wij ons verlaten op systemen, die de leidraad voor onze daden moeten zijn, scheppen we nood-gedwongen leiders en guru’s die ons van het centrale punt van ons leed wegvoeren. We kunnen , het lijden niet te boven komen, door enig geloof of door onze daden door een schema te laten bepalen. Geen enkele politieke of godsdienstige leider kan in ons orde scheppen. Ieder van ons zal inzicht moeten hebben in de verwarring en het leed, dat in ons is en dat we in de wereld projecteren. Deze projectie is de samenleving met haar gewelddadigheid en haar ontaarding.
Krishnamurt spreekt. Blz. 14, r.4

comment closed