Leven in het abstracte-symbolische ego; dat moet je gewoon niet meer willen
By Qmark On 16 mrt, 2023 At 09:27 AM | Categorized As aAlleen als je het zelf ontdekt-gewaarwordt, Aan of afwezig, Afgeleide-mechanische-denkenergie, Afscheid van het verstandelijke-rationele-opzettelijke, Alles om-gekeerd & verdraaid, Alles strijd-verkrijgen-tijd-conflict, Alles verkrijgen-behouden verbeteren, Alles vice-versa, aNiet mengen in relaties, aVan wat is naar wat er niet is, aVolledige aandacht of afgeleid, aZie het pathetische-illusieve, Bedingen-verkrijgen-bekomen, Beeld-conflict of harmonie, Belasting, Beperkte-dode energie, Bestuderen, Bevrijding, Compulsieve-dwangmatige energie, Concepten, Conditionering, Continuering of anders, Dat ene inzicht, De feiten onder ogen zien, De fiktie van het zelf, De ratio; de grote splijtzwam, Denken wordt zichzelf bewust, Dingen-objecten, Disssipatie van energie, Doen alsof of daadwerkelijk, Dood of levend, Dualiteit, Echt-eerlijk of het beoogde, Echt-eerlijk of niet, Echt-eerlijk of wat zou moeten, Echte of symbolische-statische-status handeling, Eerlijk-echt of beinvloed, Elk ogenblik telt, Elk ogenblik telt, Er altijd iets mee willen, Er is altijd nog het werkelijke-echte, Fragmentatie, Geconditioneerd, Geconditioneerd tot afhankelijkheid-angst, Geconditioneerd tot wat zou, Gefrustreerde energie, Geïnduceerde - verlaagde, afgeleide, mechanische - energie, Geprogrammeerd, Gericht - verkrijgend/wetend/geslotem, Gewenste mechanische zekerheid, Gezag of vrijheid & verantwoordelijkheid, Herhaalde-verkeerde beoogde energie, Het abstracte-dode zelf, Het beeld-symbool-identificatie neemt over, Het hele plaatje, Het hele proces doorzien, Het leven als slagveld-strijdtoneel, Het mogelijke of het werkelijke, Het verbale, Het zelf-zelfde of anders, Hetzelfde liedje, In een verwrongen-nabootsende perceptie, Inmenging-verstoring, Invloed, Inzicht of vergeefse moeite, Je kijkt naar je ego-ratio/verstand in aktie, Je vraagt er zelf om; de hulpvraag, Kwalitatief of kwantitief, Leugen of waarheid, Liefde of wellust, Loochening van de ratio-het beeld/resultaat denken, Meer of niet meer vanuit de wil-keuze-ratio, Non-dynamisch-statische-status energie, Nooit verandering van de wil, Nu of nooit, Ontkrachten van het verhaal-de voorstelling, Oppervlakkig, Opzettelijkheid, Positie, Positief is niet het goede, Primair of secundair, Proces van verkrijging-behouden-verbeteren, Relatie met dingen, mensen ideeen, Slechts reproductie van hetzelfde, Statisch of dynamisch, Terug in de werkelijkheid, Uit de ego-ratio; het dat, daar, als, dan, dus, Uit de statische/status-beeld energie, Uit de verstandelijke machinerie-ratio, Uiterlijk of innerlijk, Van abstract-rationeel naar het werkelijk leven, Van symbolische waarden/status naar echte/eigenwaarde, Vastgehouden-onthouden-energie, Ver-keerde energie, Verandering van de wil, Verdeeld door beeldvorming, Verdeeldheid, Verleden naar toekomst, Verstand-Intellect, Volledige of afgeleidde verlaagde energie, Vreugevolle schepping of realisatie, Vrije of verlaagde-verwrongen energie, Waarheid of leugen, Wanhoops-energie, Wat zegt het over jouw, Wil, Zelf-versterking, Zelfkennis, Zelfonthulling-reflectie, Zie alle implicaties & verwevenheden van de ratio, Zie de afwezigheid van liefde, Zie de ratio-opzet achter elke gedachte, Zie de verbale illusie, Zie het 'verkeerde'- beoogde-herhaalde, Zie het beperkte-onvrije, Zie het gevaar, Zie het gevaar van het brein-verstand-geheugen, Zie het isolerende-conflicterende, Zie het kleinzielige-kleingeestige, Zie het onvrije, Zie het onzekere-afhankelijke, Zie het oppervlakkige, Zie wat je er echt mee bereikt, Zie wat je ermee wilt bereiken-winnen, Zie wat je in feite doet, Zien waar de pijn zit, Zien zoals het feitelijk is, Zonder te verlangen | With 0 Comments

Alle leven is energíe; het stelt-zijn bepalingen en wordt bepaald en die energie schept, in zijn ontwikkeling, die uit eigen kracht plaats vindt, zijn eigen materie, het lichaam met zijn cellen en zijn gewaarwordingen, zijn waarnemings-en onderscheidingsvermogen en zijn bewustzijn. Energie en
vormen van energie zijn steeds dooreengemengd en dit maakt, dat het bewustzijn zich voordoet èn als iets abstracts èn als iets concreets.

Individueel bewustzijn is het resultaat van onwetendheid, neiging, begeerte en verlangen. Deze on-
wetendheid heeft geen begin en is geladen met die energie, díe zich uit eigen kracht ontwikkelt en als zodanig enig in zijn soort is en dit maakt dat individualiteit enig in zijn soort is.

Onwetendheid heeft geen begin, maar er kan een einde aan gemaakt worden. Juist het begrijpen, dat onwetendheid zichzelf in ’t leven houdt, maakt een einde aan het proces. Dat wil zeggen: gij merkt op, hoe gij, door uw eigen handelingen de onwetendheid voedt, hoe door verlangen, dat angst verwekt, onwetendheid in stand wordt gehouden en hoe hierdoor het voortbestaan van het ,,ik”-proces, van het bewustzijn; wordt bevorderd. Deze onwetendheid, dit ,,ik” proces, houdt zichzelf in stand door zijn eigen wilshandelingen, geboren uit begeerte, uit verlangen.  Zodra het ,,ik”
proces ophoudt zichzelft voeden, komt er’ een einde aan.

Ge zult vragen: ,,Kan ik überhaupt leven zonder begeerte?” In het leven van de meeste mensen spelen begeerte en verlangen een ‘ontzaglijke rol; hun hele bestaan is êén krachtig begeerte-proces en daarom kunnen zij zich het leven, zijn rijkdom en schoonheid, zijn menselijke verhoudingen en gedragingen, niet voorstellen zonder begeerte. Wanneer ge, door te experimenteren, begint te beseffen, hoe handeling,
geboren uit begeerte, zijn eigen begrenzing schept, verandert gij van wil. Tot dat ogenblik is er slechts sprake geweest van een verandering in de wil. Het is de zichzelf in stand houdende, zich steeds weer hervormende werking van de onwetendheid, die het zelfbewustzijn doet voortbestaan. Alleen deze fundamentele verandering van de wil is intelligentie.

Ommen 25 juli 1936

comment closed