Geen begrip; voortzetting van het verleden

Is het niet van essentieel belang, dat er een voortdurende vernieuwing, wedergeboorte is?  Wanneer het heden belast is met de ervaring van gisteren, dan is er geen vernieu­wing mogelijk. Vernieuwing is niet het gebeuren van geboorte en dood; zij is boven de tegenstellingen uit;  alleen het vrij zijn van het verzamelen van herinnering brengt vernieuwing en er bestaat geen inzicht behalve in het heden. De geest kan het heden slechts begrijpen, wanneer hij niet vergelijkt of oordeelt. De wens om het heden te veranderen of te veroordelen, zonder het te begrijpen, geeft het verleden de kans zich voort te zetten. Alleen wanneer men de weerkaatsing van het verleden in de spiegel van het heden zonder misvorming geheel begrijpt, is er vernieuwing.

Toespraken Ojai, 1945-1946, blz. 75, r. 35
Jiddu Krishnamurti

comment closed