Vervulling, disharmonie en inzicht

Wij scheiden de eigenlijke intelligentie van verstand en hart, en dit proces gaat gestadig voort, n.l. het zich langzamerhand afscheiden en het zoeken naar vervulling. Maar de vervulling ligt in de intelligentie zelf, en die intelligentie wekken betekent de ontdekking van wat disharmonie en dus afscheiding schept. Wat is het dat disharmonie schept in ons leven? Het gemis aan inzicht in de omgeving en in al wat ons omringt. Als gij uw omgeving kritisch begint te beschouwen, en haar volle waarde en betekenis begint te begrijpen, zonder te trachten, haar na te doen, te volgen, of u bij haar aan te passen, of van haar weg te vluchten, dan wordt die intelligentie geboren, die schoonheid, waarheid en liefde is.

whatworld

Toespraken Ojai, Californie. Blz. 66, r.10.
Jiddu Krishnamurti

comment closed