Opgeofferd aan het systeem

Zodra je je bewust bent van verwarring, van wat er precies is, probeer je daaraan te ontsnappen. Die groepen die jou een systeem aanreiken om je van het lijden af te helpen, zijn het allerergst; omdat die het systeem, de filosofie, het denkbeeld centraal stellen en niet de mens zelf. En jij bent bereid daarvoor de hele mensheid op te offeren. Zo gaat het nu toe in de wereld. Dit is niet alleen maar mijn interpretatie. Observeer, en je zult zien dat het er zo aan toe gaat. Het systeem heeft de overhand. En in dat geval boet de mens -jij- en ik- aan waarde in; en de controleurs van het systeem, religieus of sociaal, ter linker- of ter rechterzijde, trekken het gezag, de macht naar zich toe om jou als individu op te offeren. Zo is het nu gesteld.

systemhelpBewustzijn van het leven, blz 20, r. 35

comment closed