Waarom tijd niet werkt

Wanneer u tijd neemt voor een verandering, meent u dan dat het leven in die tijd stil blijft staan? Het leven wacht niet af. Al datgene dat u tracht te veranderen, wordt door de omgeving en door het leven zelf voortdurend gewijzigd. Er is dus geen einde aan. Het is alsof u tracht water te zuiveren in een tank die steeds weer wordt bijgevuld met vuil water. U kunt dus de tijd verwaarlozen. Wat nu kan deze verandering teweegbrengen? Het kan niet de wil zijn, of vastberadenheid, of keuze, of verlangen, want deze maken alle deel uit van de entiteit die veranderd moet worden. Wij moeten dus vragen wat werkelijk mogelijk is, los van de werking van de wil en de geldingsdrang die altijd het gevolg van conflict zijn.

timeforchange2

 

Verandering dringende noodzaak, blz.161, r.33

comment closed