Wat ons bijeen houdt

Wat is het dat ons met elkaar verbindt. Niet onze behoeften. Evenmin de handel of de machtige industrieen, of de banken en de kerken; dat zijn louter denkbeelden en dingen die uit denkbeelden zijn voortgekomen. Denkbeelden houden ons niet bijeen. Ook al komen we samen omdat dat ons goed uitkomt, of om redenen van noodzaak, van gevaar, haat of godsdienst, geen van die dingen houdt ons werkelijk bijeen. Die dingen moeten allen van ons afvallen, zodat we alleen staan. In dat alleen-staan bestaat liefde en liefde is wat ons bijeen houdt.

 

Aanpassing en vrijheid,  blz.220, r. 13

comment closed