Analyse; geen inzicht

Als je iets gadeslaat zonder te analyseren heb je er ogenblikkelijk kijk op; maar als je bij jezelf zegt: dat ga ik nu eens grondig onderzoeken en herleiden, wat zeggen wil dat je van buitenaf analyseert en daaruit dingen afleidt, dan blijft dat denkwerk. Maar wanneer je iets gadeslaat met liefdevol gevoel, dat je erom geeft, met die doordringende aandacht die met enorm veel tederheid en genegenheid verbonden is, dan heb je er inzicht in.

noanalyseKijken in de spiegel, blz.69, r. 2

 

                                                                                                                                                                                                                                      Jiddu Krishnamurti

 

comment closed